Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Exfeletes
19:05
Jebać Boga. Tylko sąd może mnie sądzić.
Tags: Uploaded
Reposted byatheismUbik
Exfeletes
03:07
Darren Korb - Vagrant Song
Tags: Uploaded

August 09 2017

Exfeletes
12:26
Lato w auschwitz, w auschwitz lato, 
Chuj z gestapo , bujaj łapą
Obóz, słońce, wakacyjna chwila. 
Dym z komina przypomina zapach grilla
Tags: Uploaded
Reposted bylukan lukan
Exfeletes
12:22
Dzieckorolka! 
Dziecko pod nogami jęczy
Grindy, flipy, slajdyna poręczy
Chcę mieć wyniki, robię sobie triki
Pędzę ulicą na dziecku z Afryki
Tags: Uploaded

July 28 2017

Exfeletes
03:58
3900 5894
Tags: Uploaded

July 23 2017

Exfeletes
09:40
6980 2596 500
Muda da.
Mudamudamudamudamudamudamudamudamuda!
Za warudo! 
Toki wo tomare!
Soshite toki wa ugoki desu.
RODO RORA DA!
WRYYYYYYYYYYYYYY!
Tags: Uploaded
Reposted bydankmemesSoulPLSirenensangnaichzupkazproszkuOhSnapzachlannyv2pxslovakokolokomomostshowmetherainbowkokoloko
Exfeletes
09:17
6966 51db 500
WRYYYYYYYYYYYYYYY
Tags: Uploaded
Reposted bytishka tishka

June 19 2017

Exfeletes
19:18
Mind Jack
Tags: Uploaded
Reposted bydankmemesmemesjaszAbbaPater

June 12 2017

Exfeletes
04:10
- Kocham Cię.
- No ja myślę! 
Tags: Uploaded
Reposted bycouples couples

June 03 2017

Exfeletes
22:32

May 09 2017

Exfeletes
11:25
:<
Tags: Uploaded

April 21 2017

Exfeletes
00:46

March 25 2017

Exfeletes
19:47
Exfeletes
19:26
0729 6676
Tags: Uploaded
Reposted byOhSnapZoonk11ponurykosiarzdankmemesnaichpesymistamakrosboozeslovaOhSnapChrizzalsucznik

March 17 2017

Exfeletes
00:25

March 13 2017

Exfeletes
12:11
-Z kim ja, kurwa, jestem...
-Z kim ty, kurwa, jesteś?
-A kim ty, kurwa, jesteś?

-I co cię tak bawi?
-Twoja stara!
Tags: Uploaded

March 02 2017

Exfeletes
05:18
Play fullscreen
Tylko niektórzy podjąć ją umią
Tags: Uploaded

February 22 2017

Exfeletes
01:05
Obojętnieję
Tags: Uploaded

February 17 2017

Exfeletes
22:52
Tags: Uploaded

February 16 2017

Exfeletes
10:14
Absolutnie najlepszy tyłek na świecie. 
Tags: Uploaded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl